Wysoka jako?? kursu, ktra przek?ada si? na wysoki odsetek zdawalno?ci naszych kursantw


Indywidualne podej?cie do ka?dego kursanta starannie dobieramy kadr? instruktorsk? z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, pracuj? u nas pogodni i bezstresowi instruktorzy, zaj?cia teoretyczne prowadzimy w ma?ych grupach, dostosowujemy godziny zaj?? do potrzeb kursantw, umawiamy si? na jazdy w dowolnym dla Ciebie miejscu

Atrakcyjne ceny kursw, dogodne formy p?atno?ci mo?liwo?? zap?aty w ratach, szeroka gama zni?ek, brak dop?at i ukrytych kosztw, do ka?dego kursu jazdy otrzymujesz kodeks, testy oraz p?yt? CD gratis!